Koordinator projekta:

Dejan Dikić, profesor informatike u Ekonomskoj školi Niš.

Kao žrtva kasetne municije, od 2006. godine angažovan kao aktivista za zabranu kasetne municije i pomoći žrtvama rata pri organizaciji Handicap International.

Aktivista u timuBan Advocates’ - Handicap International Belgium

Član mnogobrojnih delegacija civilnih žrtava rata na medjunarodnim i regionalnim konferencijama o zabrani kasetne municije i nagaznih mina i pomoći žrtvama rata.

Text Box: KOORDINATOR
Text Box: O PROJEKTU
Text Box: AKTIVNOSTI
Text Box: PODRŠKA
Text Box: ZADACI

"ZNANJEM DO JEDNAKIH ŠANSI ZA SVE"