Konvencije koje treba proraditi

 

Opšte civilizacijske vrednosti:

Konvencija UN o pravima osoba sa invaliditetom

Povelja o ljudskim i manjinskim pravima i građanskim slobodama

Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda

 

Posebne konvencije o detetu:

Konvencija o pravima deteta

Konvencija o borbi protiv diskriminacije u oblasti prosvete

 

Povezane konvencije sa zaštitom opštih humanih vrednosti:

Konvencija o zabrani kasetne municije

Konvencija o zabrani nagaznih mina

 

 

Text Box: MATERIJAL
Text Box: PRIMERI
Text Box: KOORDINATOR
Text Box: O PROJEKTU
Text Box: AKTIVNOSTI
Text Box: PODRŠKA
Text Box: ZADACI

"ZNANJEM DO JEDNAKIH ŠANSI ZA SVE"