Podrška projektu

Handicap International Belgium - Ban Advocates

Učiteljsko društvo Niš

Pedagoško društvo informatičara Srbije

Staniša Kostadinović, predsednik Učiteljskog društva Niš

Miodrag Plavšić, učitelj, autor seminara "Programirana nastava"

Dragan Marinčić, savetnik u MPN RS, autor seminara "Modularni program"

 

Text Box: KOORDINATOR
Text Box: O PROJEKTU
Text Box: AKTIVNOSTI
Text Box: PODRŠKA
Text Box: ZADACI

"ZNANJEM DO JEDNAKIH ŠANSI ZA SVE"